ferta Biura skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: osób fizycznych oraz spółek prawa cywilnego i handlowego.
Swoje usługi oferujmy firmą z rynku lokalnego (Szczytno i okolice) jak również ponadlokalnego (np.: Olsztyn).

Zajmujemy się świadczeniem usług w zakresie:

 • Prowadzenia ksiąg podatkowych: podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.
 • Prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Rozliczanie podatku oraz sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT.
 • Prowadzenie ewidencji oraz rejestrów do których prowadzenia do celów podatkowych obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci: rejestry podatku VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia.
 • Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników.
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji.
 • Sporządzenie sprawozdań statystycznych do GUS.
 • Pomoc przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej.
 • Sporządzania biznes planów na potrzeby instytucji kredytowych.
 • Opracowywanie wniosków kredytów.
 • Sporządzanie prognoz finansowych bilansu, rachunku wyników, przepływów pieniężnych.
 • Usługi w zakresie sporządzania analiz finansowych na potrzeby prowadzonej działalności obejmujących min: analizę wskaźnikową, strukturę przychodów i kosztów, wiekowanie należności i zobowiązań.
 • Rozliczenia dotacji unijnych na potrzeby instytucji finansujących.
 • Zwrot VAT za materiały budowlane.
 • Inne usługi rachunkowe wg potrzeb i życzenia klienta.

Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów współpracy, prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa terminie. Dane oraz formularz kontaktowy znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt .